Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonym na dzień 24.07.2024 r. drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

   PREZYDENT
Miasta Przemyśla

Przemyśl, dnia 21 czerwca 2024 r.  

GN.6840.1.11.2023

INFORMACJA

           Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje, że na dzień 24 lipca 2024 r. godz. 9:00 został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przemyślu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 208/2, 211, 234/1 o łącznej powierzchni 0,0363 ha w obrębie nr 207 m. Przemyśla.

            Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.        

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

           Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 9, tel. (16) 675-21-23, e-mail: gkk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż Maciej Iwaszkiewicz
GEODETA MIASTA