Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o trzecich przetargach na sprzedaż nieruchomości ogłoszonych na dzień 26 czerwca 2024 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 26 czerwca 2024 r. zostały ogłoszone trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Brzozowej w Przemyślu, oznaczonych jako:

  1. działka nr 446/1 o powierzchni 0,0369 ha i działka nr 447/1 o powierzchni 0,0579 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 niewydzieloną część w działce nr 446/4 o powierzchni 0,0292 ha, wszystkie w obrębie 206 m. Przemyśla – godzina 9:30,
  2. działka nr 446/2 o powierzchni 0,0313 ha i działka nr 447/2 o powierzchni 0,0594 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 niewydzieloną część w działce nr 446/4 o powierzchni 0,0292 ha, wszystkie w obrębie 206 m. Przemyśla – godzina 10:00,
  3. działka nr 446/3 o powierzchni 0,0347 ha i działka nr 447/3 o powierzchni 0,0562 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 niewydzieloną część w działce nr 446/4 o powierzchni 0,0292 ha, wszystkie w obrębie 206 m. Przemyśla – godzina 10:30.

            Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl, lub przez skrytkę ePUAP.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Bartłomiej Barszczak
Zastępca Prezydenta