Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 17-04-2024 w sprawie ustalenia cen biletów promocyjnych w Podziemnej Trasie Turystycznej znajdującej się w użytkowaniu Gminy Miejskiej Przemyśl.

Na podstawie § 1 Uchwały Nr 47/97 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania cen i opłat lub sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę biletu promocyjnego dla osób korzystających z Podziemnej Trasy Turystycznej podczas trwania ogólnopolskiej akcji pn. „Noc Muzeów”, organizowanej w dniu 18 maja 2024 r.:
1 cena biletu wynosi 5,00 zł


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w dniu 18 maja 2024 r.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun