Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 165/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16-04-2024 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Przemyślu do dalszego użytkowania

Na podstawie z art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) i § 4 pkt 2 ust. 5 i pkt 3 zarządzenia Nr 290/2010 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Miejskiej Przemyśl i jej jednostek organizacyjnych

§ 1. Powołuję komisję do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Przemyślu do dalszego użytkowania wnioskowanych przez pracownika Wydziału Organizacyjnego, zwaną dalej komisją w następującym składzie:

1) Robert Sielski – Przewodniczący Komisji2) Jolanta Fudali – Członek Komisji 3) Krzysztof Rzepa – Członek Komisji
§ 2. Komisja została powołana na okres od 11.04.2024r. do 30.04.2024r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się komisji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun