Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 163/2024 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16-04-2024 w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl w roku szkolnym 2024/2025

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowiej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2023 r. poz. 2736 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl w roku szkolnym 2024/2025 , w terminach określonych poniżej:

Lp. Nazwa jednostki Przerwa w funkcjonowaniu przedszkola
1. Przedszkole Nr 2, ul. Głowackiego 17, Lipiec 2025 r.
2. Przedszkole Nr 3, ul. Barska 10, Lipiec 2025 r.
3. Przedszkole Nr 4 „Zielony Zakątek”, ul. Szymanowskiego 4, Sierpień 2025 r.
4. Przedszkole Nr 7, ul. 22 Stycznia 11, Lipiec 2025 r.
5. Przedszkole Nr 9 im Czytelników Życia Przemyskiego, ul. Słowackiego 34, Sierpień 2025 r.
6. Przedszkole Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 68, Lipiec 2025 r.
7. Przedszkole Nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 81, Sierpień 2025 r.
8. Przedszkole nr 13, ul. Kopernika 14, Lipiec 2025 r.
9. Przedszkole Nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego, ul. Borelowskiego 9, Sierpień 2025 r.
10. Przedszkole Nr 16, ul. Prądzyńskiego 47, Sierpień 2025 r.
11. Przedszkole Nr 19, ul. Ofiar Katynia 4 a, Lipiec 2025 r.
12. Przedszkole Nr 20, ul. Słowackiego 102, Sierpień 2025 r.
13. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 17, ul. Smolki 10, 14.07-15.08 2025 r.
14 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 14, Lipiec 2025 r.
15 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Dra Janusza Korczaka w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Stefana Czarnieckiego 27. Sierpień 2025 r.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, prowadzonych przez Miasto Przemyśl.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun