Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie wygaśnięcia z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzji o rejestracji pojazdów

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
37-700 PRZEMYŚL, RYNEK 1


OBWIESZCZENIE


Przemyśl, 04 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394)

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z treścią art. 17 ust. 3 ww. ustawy:

  1. decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasną z dniem 10 czerwca 2024 r.
  2. powyższego przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Pojazdy, dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone będą podlegały powtórnej rejestracji po spełnieniu warunków określających dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z art. 71 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.). W przypadku, gdy właściciel pojazdu do dnia 9 czerwca 2024 r. uzupełni dane pojazduw zakresie danych ubezpieczenia/danych badania technicznego w CEPiK to decyzja o rejestracji takiego pojazdu nie zostanie wygaszona.

W załączeniu zestawienie pojazdów spełniających kryteria opisane w ww. ustawie, tj. zgodnie z art. 17 pkt 1 i 2, dla których planowane jest wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z dniem 10 czerwca 2024 r.

Ponadto wykaz pojazdów udostępniony jest do wglądu w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Urzędu Miejskiego w Przemyślu, mającego siedzibę przy ulicy Wodnej 11, pokój 116 w godzinach pracy urzędu.

Załączniki

PDFZestawienie pojazdów dla których z dniem 10 czerwca 2024 r wygasną decyzje o rejestracji pojazdu.pdf (3,80MB)

PDFObwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla.pdf (62,38KB) (plik w formacie pdf - niedostępny cyfrowo)

 

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun

Kategorie strony: Gospodarka