Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 81/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2024 – 2026”.

Uchwała Nr 81/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 22 marca 2024 r.

 

w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2024 – 2026”.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 i art. 182 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm. ) – Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się „Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2024 – 2026” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Dariusz Lasek


PDFuchwała 81.2024.pdf (191,48KB)
PDFuchwała 81.2024. PROGRAM_wspierania_rodziny_i_rozwoju_pieczy_zastepczej_2024-2026_.pdf (1 021,33KB)