Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 80/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy.

Uchwała Nr 80/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 22 marca 2024 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) – Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umów dzierżawy – z dotychczasowymi dzierżawcami, na okres 1 roku – nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla, oznaczonych jako:

  1. działka nr 864/7 w obrębie 202 o pow. 105 m2, położona przy ul. Hożej, obj. księgą wieczystą nr PR1P/00054679/3, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl;
  2. część działki nr 154/4 w obrębie 212 o pow. 499 m2, położona przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, obj. księgą wieczystą nr PR1P/00070223/0, stanowiąca własność Miasta Przemyśl.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Dariusz Lasek


PDFuchwała 80.2024.pdf (194,80KB)