Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 79/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy.

Uchwała Nr 79/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 22 marca 2024 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umów dzierżawy – z dotychczasowymi dzierżawcami, na okres 3 lat – nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych na terenie miasta Przemyśla, oznaczonych jako:

  1.  część działki nr 883/34 w obr. 202 o pow. 10 m2, obj. księgą wieczystą nr PR1P/00054679/3, położona przy ul. Hożej;
  2.  część działki nr 3/6 w obr. 213 o pow. 17 m2, obj. księgą wieczystą nr PR1P/00071599/3, położona przy ul. Przemysłowej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Dariusz Lasek


PDFuchwała 79.2024.pdf (193,88KB)