Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 78/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.

Uchwała Nr 78/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 22 marca 2024 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy – z dotychczasowym dzierżawcą, na okres 2 lat – nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Brzozowej w Przemyślu, oznaczonych jako: część działki nr 432/16 w obrębie 206 o pow. 8 m2, część działki nr 447/1 w obrębie 206 o pow. 574 m2, działkę nr 447/2 o pow. 594 m2 w obrębie 206 i część działki nr 447/3 w obrębie 206 o pow. 555 m2, wszystkie obj. księgą wieczystą nr PR1P/00038664/7.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Dariusz Lasek


PDFuchwała 78.2024.pdf (193,14KB)