Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonym na dzień 08.05.2024 r. przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

   PREZYDENT
Miasta Przemyśla

Przemyśl, dnia 25 marca 2024 r.  

GN.6840.1.13.2023

 

INFORMACJA

        Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje, że na dzień 08 maja 2024 r. godz. 9:00 został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przemyślu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 732 o powierzchni 0,1459 ha w obrębie nr 214 m. Przemyśla.

         Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.        

       Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

     Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 9, tel. (16) 675-21-23, e-mail: gkk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż Maciej Iwaszkiewicz
GEODETA MIASTA