Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych na dzień 24 kwietnia 2024 r. przetargach na sprzedaż nieruchomości

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

                Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 24 kwietnia 2024 r. ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu:

  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 507/10 o powierzchni 0,1677 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha, obie w obrębie  213 m. Przemyśla, położonej przy ul. Cegielnianej – godzina 10:00,
  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 151/2 o powierzchni 0,0580 ha w obrębie  213 m. Przemyśla, położonej przy ul. Pikulickiej – godzina 10:30.

            Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: , www.przemysl.pl, lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta