Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe w Przemyślu

7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy wybiorą prezydenta Przemyśla, a także radnych kolejnej kadencji. Lokale wyborcze w Przemyślu będą czynne w godz. 7.00 –21.00. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Biało czerwona flaga i dłoń wrzucająca kartkę do urny

Kto może głosować w Przemyślu?

Aby zagłosować w wyborach samorządowych w Przemyślu, musisz być osobą stale zamieszkującą na terenie naszego miasta. Chcesz zaktualizować swój adres w Centralnym Rejestrze Wyborców? Już teraz złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie
w stałym obwodzie głosowania (jeśli spełniasz warunki).

W spisach wyborców w wyborach samorządowych znajdą się wyłącznie ci wyborcy, którzy są ujęci w danym obwodzie głosowania na stałe.

W wyborach tych nie możesz jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby zmienić komisję wyborczą, w której głosujesz, musisz zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Możesz to zrobić poprzez:

Spodziewamy się, że szczególnie ta druga procedura będzie się cieszyć dużą popularnością w ostatnich dniach przed wyborami. Wiąże się ona jednak z koniecznością przeprowadzenia postępowania, w którym organ gminy potwierdza, że wnioskodawca mieszka pod wskazanym adresem, a które kończy się wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania. Termin na wydanie decyzji wynosi zaledwie 5 dni.

W tym momencie nie obserwujemy jeszcze znaczącego wzrostu zainteresowania tymi usługami, dlatego jest to dobry moment, aby wszelkie formalności załatwić już teraz.

Wszelkie informacje o obowiązujących w wyborach samorządowych procedurach zmiany miejsca głosowania, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski papierowe można składać we właściwych referatach Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.40–15.00:

  • adres Przemyśl, ul. Rynek 1

Z uwagi na spodziewaną wysoką frekwencję i dużą liczbę wniosków składanych bezpośrednio przed wyborami, prosimy aby nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili. Zmiany bowiem nie zachodzą automatycznie, a każdy wniosek musi zostać rozpatrzony przez urzędnika, który wprowadza stosowne dane do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych.

Osoby, które nie są pewne tego, czy są ujęte we właściwym stałym obwodzie głosowania, mogą to samodzielnie sprawdzić za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji oraz w aplikacji mobilnej mObywatel.

Łącznie, do 5 marca br., liczba osób zameldowanych w Przemyślu na pobyt stały wyniosła 54 175 osoby. 45 osób złożyło wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Uprawnionych natomiast do głosowania na dzień 5 marca było 45 608 osób. 

Głosowanie przez pełnomocnika:

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami można składać na stanowisku podawczym Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, w terminie do 29 marca. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz załącznikami może być również wniesiony za pośrednictwem platformy ePUAP lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby.

 

Głosowanie korespondencyjne

Organami właściwymi do obsługi zgłoszeń głosowania korespondencyjnego w Przemyślu są:

oraz

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 25 marca.

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami

Wyborcy z niepełnosprawnościami przysługuje prawo do zmiany miejsca głosowania, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla jego adresu zameldowania nie jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a:
W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym:
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział
w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

Wykaz okręgów wyborczych

Podczas tych wyborów jest cztery okręgi wyborcze do Rady Miejskiej Przemyśla.   
W Przemyślu głosowanie odbędzie się w 39 komisjach wyborczych, w tym w 31 stałych obwodach głosowania i w 8 obwodach odrębnych (szpitale, dps-y, zakłady karne).

Szczegółowe informacje o wyborach w Przemyślu są publikowane na stronie Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przemyśla. Informacje można także uzyskać pod numerem Urzędu Miasta Przemyśla – 16 678 54 92 w godzinach pracy urzędu.

Kategorie strony: Aktualności