Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

CXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 22 marca 2024 r. - porządek obrad

Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady


CXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2024-03-22, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18 I piętro Urzędu Miejskiego

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie Podziękowań i Dyplomów uczestnikom Mistrzostw Szkół i Przedszkoli - Przemyska liga szkolna w narciarstwie alpejskim.
 3. Podjecie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla śp. Janowi Hołówce. - proj. nr 77/2024
  PDFOpinia Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.pdf (80,80KB)
  PDFproj. nr 77-2024.pdf (88,38KB)
  PDFWniosek o Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.pdf (338,48KB)
 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr CXXV z dnia 23.02.24 r. z Sesji Rady Miejskiej z godz. 09
  PDFProtokół Nr CXXV z dnia 23.02.2024 r. z godz. 0900.pdf (572,82KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego - proj. nr 61/2024.
  PDFproj. nr 61-2024.pdf (86,69KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Przemyśl do projektu RaP STEAM - robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego - proj. nr 63/2024.
  PDFproj. nr 63-2024.pdf (90,47KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok - proj. nr 66/2024
  PDFproj. nr 66-2024.pdf (73,86KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok - proj. nr 67/2024
  PDFproj. nr 67-2024.pdf (87,51KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok - proj. nr 83/2024
  PDFproj. nr 83-2024.pdf (106,93KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok - proj. nr 84/2024
  PDFproj. nr 84-2024.pdf (660,90KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy - proj. nr 68/2024
  PDFproj. nr 68-2024.pdf (124,07KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy - proj. nr 75/2024
  PDFproj. nr 75-2024.pdf (83,22KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy - proj. nr 73/2024
  PDFproj. nr 73-2024.pdf (88,70KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 76/2024
  PDFproj. nr 76-2024.pdf (80,59KB)
 16. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy - proj. nr 65/2024
  PDFproj. nr 65-2024.pdf (71,80KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy- proj. nr 69/2024
  PDFproj. nr 69-2024.pdf (76,70KB)
 18. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy - proj. nr 74/2024
  PDFproj. nr 74-2024.pdf (79,62KB)
 19. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2024 - 2026". - proj. nr 71/2024
  PDFproj. nr 71-2024.pdf (1,56MB)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2024 roku. - proj. nr 78/2024.
  PDFproj.nr 78-2024.pdf (158,25KB)
 21. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2024 roku. - proj. nr 72/2024
  PDFproj.nr 72-2024.pdf (557,34KB)
 22. Podjecie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Przemyśla do kategorii dróg publicznych gminnych. - proj. nr 79/2024
  PDFproj. nr 79-2024.pdf (562,43KB)
 23. Podjecie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Przemyśla do kategorii dróg publicznych gminnych. - proj. nr 80/2024
  PDFproj. nr 80-2024.pdf (610,43KB)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2024 r. - proj. nr 81/2024
  PDFproj. nr 81-2024.pdf (71,16KB)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2024 r. - proj. nr 82/2024
  PDFproj. nr 82-2024.pdf (94,00KB)
 26. Sprawozdanie z Realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za III i IV kwartał 2023 r.
 27. Wystąpienia radnych.
 28. Zakończenie obrad.