Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 46/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Strategia Partycypacji Społecznej

Uchwała Nr 46/2024
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Strategia Partycypacji Społecznej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji dokument pn. „Strategia Partycypacji Społecznej” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFUchwała Nr 46.2024.pdf (91,62KB)
PDFUchwała Nr 46.2024 Strategia Partycypacji Społecznej.pdf (670,63KB)