Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 97/2024 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 08-03-2024 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 20 w Przemyślu

Na podstawie art. 63 ust. 10 i ust. 14, w zw. z art. 29 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r., poz. 900 z późn.zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428 t.j.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W § 1 Zarządzenia Nr 60/2023 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 20 w Przemyślu, pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „ c) Iwona Bereś ”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun