Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 60/2024 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21-02-2024 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 20 w Przemyślu

Na podstawie art. 63 ust. 10 i ust. 14, w zw. z art. 29 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r., poz. 900 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428 t.j. ), zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 20 w Przemyślu, powołuję komisję konkursową w następującym składzie:
1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

a) Dariusz Łapa - przewodniczący komisji
b) Renata Kochanowicz-Chalicka
c) Bartłomiej Barszczak


2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

a) Marta Bogacz
b) Izabela Śląska
c) Iwona Flisiak


3. Przedstawiciele rady pedagogicznej:

a) Aneta Bachusz
b) Anna Dejnaka


4. Przedstawiciele rady rodziców:

a) Justyna Koziak
b) Ewelina Kłos5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Przemyślu:

Romuald Nowicki

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun