Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zakończeniu postępowania

PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

RDZ-1.5140. 4.2024.WW

Przemyśl, 13 lutego 2024 r.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 9 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (J. t. Dz. U z 2023 r., poz. 775) Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu zawiadamia, że na etapie prowadzonego postępowania został zebrany materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia sprawy wpisania do rejestru zabytków otoczenia zespołu baterii pozycyjnej 3 Kruhel w Przemyślu obejmującego działki nr: 146, 145, 144, 141, 247, 246, 245, 244, 163, 139, 5 - w całości; nr 147, 149, 148, 1/5, 1/2, 1/3, 153, 150,156, 157, 158, 143, 142, 253, 286, 252, 251, 250, 249, 248, 237, 164/1, 164/2, 165/2, 162/1, 161, 160, 159, 136, 137, 138, 12, 9, 6/2, 4/2, 4/5 - w części, obr. 210 m. Przemyśla

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami ww. sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie tut. Urzędu, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Zgodnie z przepisem art. 73 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzenia z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Natomiast zgodnie z art. 73 § 1a Kpa; powyższe czynności są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Podkarpacki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Beata Kot

Załączniki:

JPGZawiadomienie Konserwator Zabytków.jpg (10,51MB)