Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

CXXV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 23 lutego 2024 r. - porządek obrad

Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady


CXXV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2024-02-23, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18 I piętro Urzędu Miejskiego

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie Protokołów: nr CXXII z Sesji Rady Miejskiej z dnia 26.01.2024 r. z godz. 09:00, nr CXXIII z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 26.01.2024 r. z godz. 13:00, nr CXXIV z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 07.02.2024 r. z godz. 17:00
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 4. Podjęcie Rezolucji w sprawie obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych - proj. nr 59/2024
  PDFproj. nr 59-2024.pdf (69,80KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób bezrobotnych w przemyskim (II)", nr FEPK.07.01-IP.01-001/24, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 7/FEPK.07 Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. - proj. nr 48/2024
  PDFproj. nr 48-2024.pdf (86,67KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Strategia Partycypacji Społecznej. - proj. nr 47/2024
  PDFproj. nr 47-2024.pdf (1,83MB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Przemyśla na lata 2025-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. - proj. nr 58/2024
  PDFproj. nr 58-2024.pdf (417,25KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu. - proj. nr 49/2024
  PDFproj. nr 49-2024.pdf (76,16KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmina Miejską Przemyśl, a Gminą Wiązownica dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Wiązownica - proj. nr 50/2024
  PDFproj. nr 50-2024.pdf (275,08KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok. - proj. nr 51/2024.
  PDFproj. nr 51-2024.pdf (81,34KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok. - proj. nr 54/2024.
  PDFproj. nr 54-2024.pdf (77,06KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok. - proj. nr 56/2024.
  PDFproj. nr 56-2024.pdf (130,53KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy. - proj. nr 52/2024
  PDFproj. nr 52-2024.pdf (84,39KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. - proj. 53/2024
  PDFproj. nr 53-2024.pdf (74,21KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. - proj. nr 42/2024
  PDFproj. nr 42-2024.pdf (233,60KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemysl. - proj. 55/2024
  PDFproj. nr 55-2024.pdf (148,39KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 57/2024
  PDFproj. nr 57-2024.pdf (101,43KB)
 18. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.pdf (753,58KB)
 19. Wystąpienia radnych.
 20. Zakończenie obrad.