Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STANOWISKO NR 3/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzonego w dniu 8 stycznia 2024 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ograniczenia pozyskania drewna dotyczącego bezpośrednio Gmin: Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne.


STANOWISKO NR 3/2024

RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

z dnia 26 stycznia 2024 r.

 

w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzonego w dniu 8 stycznia 2024 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ograniczenia pozyskania drewna dotyczącego bezpośrednio Gmin: Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 t.j. z późn. zm.) oraz § 38 ust. 2 pkt 2 Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r. poz. 4236 z późn. zm.), Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala co następuje

 

§ 1.

Rada Miejska w Przemyślu mając na względzie dobro całego Powiatu Przemyskiego uznają, że wprowadzone w dniu 8 stycznia 2024 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ograniczenia pozyskania drewna dot. bezpośrednio Gmin: Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne spowoduje znaczne pogorszenie się warunków życia ich mieszkańców i stanie się hamulcem dla rozwoju regionu.

Dla większości mieszkańców zamieszkujących południową i południowo zachodnią część powiatu przemyskiego gospodarka leśna stanowi podstawowe, a często jedyne źródło utrzymania. Wiele małych rodzinnych firm, tartaków, małych zakładów i wytwórców meblarskich pozostanie bez środków do życia zasilając rzeszami bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy, a następnie bezpowrotnie opuszczą ten region. Istnieje w naszej opinii realna groźba depopulacji tej części regionu podkarpacia oraz zapaści gospodarczej.

Wprowadzenie kolejnych obostrzeń przepisów dotyczących ochrony przyrody zablokują możliwości rozwoju infrastruktury turystycznej oraz zahamują jakiekolwiek inne procesy inwestycyjne.

Działania zmierzające do utworzenia Turnickiego Parku Narodowego lub rezerwatu przyrody o zakresie powierzchniowym odpowiadającym ograniczeniom wskazanym 8 stycznia b.r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na terenie Pogórza Przemyskiego i Bieszczad spowoduje znaczne pogorszenie się warunków życia ich mieszkańców. Na zasadzie działania domina będzie to bez wątpienia miało także wpływ na życie gospodarcze miasta. Działania zmierzające do utworzenia rezerwatu i Turnickiego Parku Narodowego bezpośrednio ograniczy prawa miejscowej ludności zawarte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Solidarnie z mieszkańcami sąsiednich gmin wyrażamy pogląd, że ochrona interesów miejscowej ludności jest najważniejsza.

Podkreślamy, że prowadzona gospodarka leśna na tym terenie jest prawidłowa a na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat spowodowała znaczny przyrost lesistości nie tylko na terenie Powiatu Przemyskiego i Gminy Bircza, ale w całych Bieszczadach. Uważamy, że w tych warunkach wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń i zakazów pozyskania drewna oraz utworzenie Turnickiego Parku Narodowego, a także rezerwatu jest nieuzasadnione.

§2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania niniejszego stanowiska Ministerstwu Środowiska i Klimatu, Gminom: Bircza. Fredropol oraz Ustrzyki Dolne.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFStanowisko Nr 3.2024.pdf (379,43KB)