Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko Nr 2/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przebudowy odcinka drogi na ul. Bielskiego.


Stanowisko Nr 2/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 26 stycznia 2024 r.

 

w sprawie   przebudowy odcinka drogi  na ul. Bielskiego

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z póź. zm., t.j.) – Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§1.

Rada Miejska w Przemyślu uważa, że wiele sygnałów od Mieszkańców, Zarządu Osiedla i wniosków o przebudowę ul. Bielskiego na Komisji Gospodarki Miejskiej powinno skutkować, co najmniej aktualizacją dokumentacji technicznej i kosztorysowej dotyczącej odcinka tej drogi od ul. Chrzanowskiej do Kościoła na ul. Bielskiego w obecnym roku budżetowym. Powinny zostać podjęte zdecydowane działania zmierzające do realizacji przebudowy w przyszłym roku w/w ulicy.

Władze miasta w chwili obecnej szukają rozwiązań mających na celu rozładownie ruchu na głównych ulicach miasta, a realizacja przebudowy w/w ulicy wpłynęłaby na odciążenie ulic 3-Maja, Św. Jana i Grunwaldzkiej. Na zagospodarowanie Twierdzy Przemyśl zostały przyznane środki centralne w wysokości około 20 mln zł a ta część ulicy Bielskiego będzie pełnić rolę drogi komunikacyjnej na trasie turystycznej.

Ulica Bielskiego, jako droga forteczna po modernizacji z chodnikami, pasem rowerowym, zatokami autobusowymi, oświetleniem, odwodnieniem będzie mogła pełnić doskonałą rolę w kwestii bezpiecznego przemieszczania się rekreacyjnego w kierunku fortów i obiektów fortecznych oraz stanowić poważny krok w kierunku realizacji kolejnych etapów tego projektu.

Jednocześnie droga ta pełni rolę ważnej trasy komunikacyjnej dla Mieszkańców Osiedla Rycerskie, jako droga ratunkowa do Szpitala Wojewódzkiego, dla Osiedla Lipowica, jako dojazdowa do Kościołów, sklepów spożywczych i innych obiektów użyteczności publicznej.

Widzimy, że przebudowa ulicy Bielskiego jest opóźniana, mimo wielu deklaracji, nie wiadomo tylko, z jakiego powodu, ponieważ część ulicy została wyremontowana, a pozostały odcinek jest konsekwentnie pomijany od wielu lat.

§2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu do przekazania niniejszego Stanowiska Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFStanowisko Nr 2.2024.pdf (198,17KB)