Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 43/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do projektu pn. „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”.


Uchwała Nr 43/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 07 lutego 2024 r.

 

w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do projektu pn. „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje

 

§ 1.

1. Wyraża się wolę na przystąpienie przez Gminę Miejską Przemyśl do projektu pn. „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”, pod warunkiem pozyskania dofinansowania przez Województwo Podkarpackie.

2. Po pozyskaniu dofinansowania przez Województwo Podkarpackie w budżecie Miasta Przemyśla zabezpieczone zostaną środki własne niezbędne do realizacji zadania.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFUchwała Nr 43.2024.pdf (193,58KB)