Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 42/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl.


Uchwała Nr 42/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 07 lutego 2024 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm., t.j.) – Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, oznaczonej, jako działka nr 1506 o powierzchni 0,1254 ha i działka nr 1512 o powierzchni 0,1459 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00070655/7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFUchwała Nr 42.2024.pdf (191,91KB)