Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 40/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.


Uchwała Nr 40/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 07 lutego 2024 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm., t.j.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 2 oraz art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej, jako działka nr 750 o powierzchni 0,0339 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00119167/5.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od ceny nieruchomości, o której mowa w §1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFUchwała Nr 40.2024.pdf (196,80KB)