Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 38/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok


Uchwała Nr 38/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 26 stycznia 2024 r.

 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm., t.j.) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany przychodów i wydatków, tj.:

   
       

przychody

wydatki

           
       

117 672,29 zł

117 672,29 zł

Dział

Rozdział

§

     
           
   

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

117 672,29 zł

 
           

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

117 672,29 zł

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

 

117 672,29 zł

   

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

 

71 672,29 zł

   

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

 

46 000,00 zł

           

2. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę

 

117 672,29 zł

           

3. Źródłem pokrycia deficytu będą

   
     

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości

 

117 672,29 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFUchwała Nr 38.2024.pdf (304,59KB)