Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 37/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok


Uchwała Nr 37/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 26 stycznia 2024 r.

 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm., t.j.) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

           
       

1 710 541,00 zł

1 710 541,00 zł

           

Dział

Rozdział

§

     
           

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 710 541,00 zł

1 710 541,00 zł

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 710 541,00 zł

1 710 541,00 zł

   

6370

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

1 710 541,00 zł

 
   

6370

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

 

1 710 541,00 zł

     

zadanie inwestycyjne ZDM pn.:

   
     

Wymiana oświetlenia ulicznego w
Przemyślu na energooszczędne i
ekologiczne oświetlenie w
technologii LED

 

1 710 541,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFUchwała Nr 37.2024.pdf (474,07KB)