Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 35/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.


Uchwała Nr 35/2024

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 26 stycznia 2024r.

 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm., t.j.)  Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków

   
       

     dochody

     wydatki

           
       

39 185,00 zł

39 185,00 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

39 185,00 zł

39 185,00 zł

           
 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

39 185,00 zł

39 185,00 zł

           
   

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej

39 185,00 zł

 
   

4190

Nagrody konkursowe

 

2 360,00 zł

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

35 225,00 zł

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 600,00 zł

           

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFUchwała Nr 35.2024.pdf (546,30KB)