Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do zbycia, położonej przy Rynek 11

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

          Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy Rynek 11 w Przemyślu, oznaczonej jako działka nr 750 o powierzchni 0,0339 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00119167/5, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.                                                                                                      

          Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 21 marca 2024 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFwykaz nieruchomości do zbycia GN.6840.18.2023.pdf (292,35KB)