Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 6 marca 2024 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 6 marca 2024 r. ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu:

  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 507/10 o powierzchni 0,1677 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha, obie w obrębie  213 m. Przemyśla, położonej przy ul. Cegielnianej – godzina 9:30,
  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 151/2 o powierzchni 0,0580 ha w obrębie  213 m. Przemyśla, położonej przy ul. Pikulickiej – godzina 10:30.

            Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: , www.przemysl.pl, lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta