Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprostowanie ogłoszenia o kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.9.2022                                                                          Przemyśl, dnia 01.02.2024 r.

SPROSTOWANIE

ogłoszenia o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Fabrycznej w Przemyślu

          Prezydent Miasta Przemyśla prostuje treść ogłoszenia znak GN.6840.9.2022 z dnia 16.01.2024 r. o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Fabrycznej w Przemyślu, ogłoszonego na dzień 21 lutego 2024 r., w następujący sposób:

w pkt 5 ogłoszenia po 19 wierszu dodaje się wpis o treści:
„ - ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez dz. nr 220/1 (…) i dz. nr 507/4 (…) obręb 213 (…) na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 507/13 o pow. 0,1505 ha w obr. 213 (…).”.

Pozostałe warunki przetargu zawarte w ogłoszeniu znak GN.6840.9.2022 z dnia 16.01.2024 r., pozostają bez zmian.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta