Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Wyszyńskiego - dz. 2918/16

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.41.3.2022                                                    Przemyśl, dnia 1 lutego 2024 r.

INFORMACJA

Na dzień 24 stycznia 2024 r. został ogłoszony i przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w rejonie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przemyślu, oznaczonej jako działka nr 2918/16 o powierzchni 0,0922 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 niewydzieloną część w działce nr 462/2 o powierzchni 0,0095 ha, działce nr 2918/7 o powierzchni 0,0564 ha i działce nr 2920/9 o powierzchni 0,0087 ha, objętych dotychczas księgą wieczystą nr PR1P/00109773/3, wszystkie w obrębie 202 m. Przemyśla.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości ustalona została w wysokości 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Do udziału w przetargu został dopuszczony jeden podmiot, który w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 16 stycznia 2024 r., wpłacił wadium w kwocie 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 111 500,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Na nabywcę nieruchomości ustalona została VEGA PRO PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta