Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Przemyśl” oraz na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Buszkowiczki”

DGK-WK-I.761.120.2023.18.BG
2450685.11685368.9385843
Warszawa, 24-01-2024

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam[2,3,5,7,10], że na wniosek spółki ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Przemyśl” oraz na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Buszkowiczki”
położonego na terenie miasta Przemyśl, gmin wiejskich: Przemyśl, Żurawica, Medyka, Krasiczyn, Orły, Krzywcza, Rokietnica oraz Roźwienica oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim.

Projekt rozstrzygnięcia w sprawie zmiany ww. koncesji wraz z wnioskiem przesłano do uzgodnienia[3,4,5,8,9,10] do właściwych w sprawie: Prezydenta Przemyśla, Wójta Gminy Przemyśl, Wójta Gminy Żurawica, Wójta Gminy Medyka, Wójta Gminy Krasiczyn, Wójta Gminy Orły, Wójta Gminy Krzywcza, Wójta Gminy Rokietnica oraz Wójta Gminy Roźwienica oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga oraz Ministra Przemysłu.

Zawiadamiam strony wszczętego w tej sprawie postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 146, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00). Telefon do osoby prowadzącej postępowanie: (22) 36 92 444 oraz 880 521 269.
Za strony[1,6] w postępowaniu uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych stanowiących działki o numerach:

 • 304/6, 1142, 1151, 1152, 1206, 1215, 288, 750, 363, 123/2, 86, 350, 213, 957, 746, 747, 204 w obrębie ewidencyjnym 201 w jednostce ewidencyjnej m. Przemyśl,
 • 2353, 696/1, 1208, 1212, 1387, 2388, 2390, 2399, 2400, 190, 2915/42, 917/1, 357, 8, 2650, 89/1 w obrębie ewidencyjnym 202 w jednostce ewidencyjnej m. Przemyśl,
 • 840, 276, 515, w obrębie ewidencyjnym 203 w jednostce ewidencyjnej m. Przemyśl,
 • 193 w obrębie ewidencyjnym 206 w jednostce ewidencyjnej m. Przemyśl,
 • 1060, 93, 92, 1068, 1069, 722, 732, 1416 w obrębie ewidencyjnym 208 w jednostce ewidencyjnej m. Przemyśl,
 • 500, 347 w obrębie ewidencyjnym 209 w jednostce ewidencyjnej m. Przemyśl,
 • 313/2, 15, 135, 262/1, 362, 261, w obrębie ewidencyjnym 210 w jednostce ewidencyjnej m. Przemyśl,
 • 30, 31, 33, 38 w obrębie ewidencyjnym 211 jednostki ewidencyjnej m. Przemyśl,
 • 156, 157, 260, 404, 189/6, 234/1, 213, 877/2, 916/1, 956 w obrębie ewidencyjnym 212 w jednostce ewidencyjnej m. Przemyśl,
 • 278, 279, 330, 333, 29, 30, 131, 126, 95/1 w obrębie ewidencyjnym 213 w jednostce ewidencyjnej m. Przemyśl,
 • 901, 285, 531, 532, 968/1, 969/2, 1042, 550, 913, 323/4, 1144/1, 1144/4, 1144/6, 433/2, 1046, 1045, 551 w obrębie ewidencyjnym 214 w jednostce ewidencyjnej m. Przemyśl,
 • 669, 582/2, 723, 400, 866, 899, 820 w obrębie ewidencyjnym 215 w jednostce ewidencyjnej m. Przemyśl,
 • 164 w obrębie ewidencyjnym 216 Kruhel Wielki w jednostce ewidencyjnej m. Przemyśl,
 • 2/3, 38/2, 437/1, 437/4, 40 w obrębie ewidencyjnym Buszkowiczki w jednostce ewidencyjnej Żurawica,
 • 291/40, 422/1, 581/3 w obrębie ewidencyjnym Buszkowice w jednostce ewidencyjnej Żurawica,
 • 1459/1 w obrębie ewidencyjnym Kosienice w jednostce ewidencyjnej Żurawica,
 • 92, 90, 95, 98, 190/6, 191/4, 209, 278, 279/2, 366, 367, 420, 421, 500/2, 506, 628/1, 825/1, 869, 634, 690, 701/1, 978, 1006/1,  1382, 1386 w obrębie ewidencyjnym Maćkowice w jednostce ewidencyjnej Żurawica,
 • 3/20, 639/16, 947/28, 954/2, 1067/7, 1179/180, 1189/46, 1198/21, 1292/79, 1402/27, 1409/17, 912/4, 912/36, 942/9, 971/14, 986/7, 1067/8, 1068/4, 1144/5, 1184/6, 1458/13, 1513/19, 1586/8, 1656/6, 1872, 1876/1, 1876/2, 1880/1, 1880/2, 1880/3, 1880/6, 1881/1, 1881/2, 1882/1, 1882/2 w obrębie ewidencyjnym Żurawica w jednostce ewidencyjnej Żurawica,
 • 254/24 w obrębie ewidencyjnym Duńkowiczki w jednostce ewidencyjnej Orły,
 • 267/13, 346/11 w obrębie ewidencyjnym 0011 Prałkowce w jednostce ewidencyjnej Krasiczyn,
 • 9/4, 212/8, 221/1, 310/3, 494/2 w obrębie ewidencyjnym Tarnawce w jednostce ewidencyjnej Krasiczyn,
 • 9/2, 113/3 w obrębie ewidencyjnym Hureczko w jednostce ewidencyjnej Medyka,
 • 704 w obrębie ewidencyjnym Hurko w jednostce ewidencyjnej Medyka,
 • 392/2, 436/3, 680/2 w obrębie ewidencyjnym Siedliska w jednostce ewidencyjnej Medyka,
 • 4, 275/5, 10, 124, 236, 279, 410, 454, 20/1, 441, 21, 62, 107/1, 135, 180/3, 277/2, 278, 301, 448/2, 476, 486/1, 486/4, 110, 111 w obrębie ewidencyjnym Jaksmanice w jednostce ewidencyjnej Medyka,
 • 425/1, 425/2 w obrębie ewidencyjnym Łętownia w jednostce ewidencyjnej Przemyśl,
 • 53/60, 53/62, 683/1, 83/19, 473 w obrębie ewidencyjnym Nehrybka w jednostce ewidencyjnej Przemyśl,
 • 6/1, 6/2, 83/2, 115/23, 895/1 w obrębie ewidencyjnym Grochowice w jednostce ewidencyjnej Przemyśl,
 • 602/3, 603/18, 603/38, 634/33, 745/2 w obrębie ewidencyjnym Wapowce w jednostce ewidencyjnej Przemyśl,
 • 17/1, 63, 109/6, 110, 120/2, 135, 388, 519/1, 519/2, 61/2 w obrębie ewidencyjnym Łuczyce w jednostce ewidencyjnej Przemyśl,
 • 580/66, 715/7, 230/16, 361/1, 495/2, 557/2, 715/5, 532/2, 763/2, 801/2 w obrębie ewidencyjnym Krówniki w jednostce ewidencyjnej Przemyśl, 
 • 360/116, 360/172, 360/221, 501 w obrębie Kuńkowce w jednostce ewidencyjnej Przemyśl,
 • 83/149, 743/4, 83/271, 87/613, 87/608, 751/2, 50/2 w obrębie Ostrów w jednostce ewidencyjnej Przemyśl,
 • 1448/10, 1667, 1668, 1669, 1672, 1756, 1680 w obrębie ewidencyjnym Ujkowice w jednostce ewidencyjnej Przemyśl,
 • 612/2 w obrębie ewidencyjnym Pikulice jednostki ewidencyjnej m. Przemyśl,
 • 2257, 2081, 2086, 2089, 2090, 2082, 2080, 2085, 2091, 2088, 2079, 2083, 2084 w obrębie ewidencyjnym Czelatyce w jednostce ewidencyjnej Rokietnica,
 • 1392, 1395 w obrębie ewidencyjnym Węgierka w jednostce ewidencyjnej Roźwienica,
 • 1891/2, 1892/2, 1895/2, 1112, 623, 1199, 1194, 689/2, 1885/7, 215, 243/2, 244/2, 1188, 916/1, 196/4, 280/2, 654, 1198, 1891/3, 1891/4, 1893/2, 1896/2, 673, 676, 677, 704, 700/2, 703, 705, 706 w obrębie ewidencyjnym Tuligłowy w jednostce ewidencyjnej Rokietnica,
 • 1272/7, 1227/1, 3246, 3215, 3217, 1022/1, 1044/46, 1027/45, 1289/6, 1034/10, 1027/46, 2241/4, 2010/2, 1044/5, 1272/6, 1338/2, 1816/27, 1816/28, 1816/29, 1816/30, 1034/11, 1289/4 w obrębie ewidencyjnym Rokietnica w jednostce ewidencyjnej Rokietnica,

- w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy ww. gmin.

Z up. Ministra
Lidia Król
Dyrektor
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Załączniki: PDFPRZEMYSL-BUSZKOWICZKI_zmiana_obwieszczenie_o_wszczeciu.pdf (149,04KB)