Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 21 lutego 2024 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 21 lutego 2024 r. zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu:

  1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 446/1 o powierzchni 0,0369 ha i działka nr 447/1 o powierzchni 0,0579 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 niewydzieloną część w działce nr 446/4 o powierzchni 0,0292 ha, wszystkie w obrębie 206 m. Przemyśla, położonej przy ul. Brzozowej godzina 9:00,
  2. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 446/2 o powierzchni 0,0313 ha i działka nr 447/2 o powierzchni 0,0594 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 niewydzieloną część w działce nr 446/4 o powierzchni 0,0292 ha, wszystkie w obrębie 206 m. Przemyśla, położonej przy ul. Brzozowejgodzina 9:30,
  3. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 446/3 o powierzchni 0,0347 ha i działka nr 447/3 o powierzchni 0,0562 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 niewydzieloną część w działce nr 446/4 o powierzchni 0,0292 ha, wszystkie w obrębie 206 m. Przemyśla, położonej przy ul. Brzozowej godzina 10:00,
  4. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 257 o powierzchni 0,2843 ha w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Potokowej godzina 10:30,
  5. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 507/15 o powierzchni 0,2975 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, położonej przy ul. Fabrycznejgodzina 11:00,
  6. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1261/2 o powierzchni 0,0490 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej przy ul. Mierosławskiego 4 godzina 11:30.

            Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl, lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta