Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

CXXII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad w dniu 26.01.2024 r.

Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady


CXXII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2024-01-26, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18 I piętro Urzędu Miejskiego.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Przemyśla zawodnikom, trenerom i drużynom za wybitne osiągnięcia sportowe w 2023 r.
 3. Przyjęcie Protokołów: nr CXVII z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 6.12.2023 r. nr CXXI z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 21.12.2023 r. z godz. 08:30 , Nr CXIX z Sesji Rady Miejskiej z dnia 21.12.2023 r. z godz. 09:00 oraz Nr CXX z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej (Wznowienie z dnia 06.12.2023 r. z godz 17:15)
  PDFProtokół Nr CXVII z dnia 06.12. 23 r. z Sesji nadzwyczajnej z godz 17.pdf (154,01KB)
  PDFProtokół Nr CXXI z dnia 21.12.23 r. z Sesji nadzwyczajnej.pdf (75,81KB)
  PDFProtokół Nr CXIX z dnia 21.12.23 r.pdf (1,18MB)
  PDFProtokól Nr CXX z dnia 28.12 2023 r. wznowienie Sesji nadzwyczajnej z 06.12.23 r. z godz 17-15.pdf (50,38KB)
 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Pani Lidii Morawskiej - proj. nr 1/2024.
  PDFproj. nr 1-2024.pdf (858,35KB)
  PDFproj. nr 1-2024 - Opinia Prezydenta Miasta.pdf (35,37KB)
 6. Przyjęcie Stanowiska Rady w sprawie poparcia postulatów ogólnopolskiej kampanii społecznej "PiESEL - nadaj zwierzęciu tożsamość" - proj. nr 13/2024.
  PDFproj. nr 13-2024.pdf (87,07KB)
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Strategia Marki i Komunikacji Marketingowej Przemyśla na lata 2024 - 2030. - proj. nr 248/2023.
  PDFproj. nr 248-2023.pdf (96,70KB)
  PDFStrategia Marki i Komunikacji Marketingowej Przemyśla Przemysl -Część I. Diagnoza Miasta.pdf (1,20MB)
  PDFStrategia Marki i Komunikacji Marketingowej Przemyśla Przemysl -Część II. Strategia marki Przemyśla.pdf (716,73KB)
  PDFStrategia Marki i Komunikacji Marketingowej Przemyśla Przemysl -Część III. Strategia komunikacji marketingowej Przemyśla.pdf (689,58KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej - proj. nr 34/2024. (Po podjęciu przedmiotowej uchwały, została ogłoszona przerwa w obradach od godz. 12:55 do godz. 13:30 - na wniosek formalny)
   PDFproj. nr 34-2024.pdf (54,32KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 36/2024
   PDFproj. nr 36-2024.pdf (48,05KB)
  3. Podjęcie stanowiska w sprawie sprzeciwu wprowadzonego w dniu 8 stycznia 2024 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ograniczenia pozyskania drewna dotyczącego bezpośrednio Gmin: Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne - proj. nr 41/2024.
   PDFproj. nr 41-2024.pdf (89,03KB)
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. - proj. nr 2/2024.
  PDFproj. nr 2-2024.pdf (73,94KB)
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmina Miejską Przemyśla, a Gminą Gnojno dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Gnojno. - proj. nr 3/2024.
  PDFproj. nr 3-2024.pdf (275,14KB)
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmina Miejską Przemyśla, a Gminą Pysznica dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Pysznica. - proj. nr 11/2024.
  PDFproj. nr 11-2024.pdf (277,63KB)
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru. - proj. nr 27/2024.
  PDFproj. nr 27-2024.pdf (225,30KB)
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. - proj. nr 4/2024.
  PDFproj. nr 4-2024.pdf (143,19KB)
  1. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. - proj. nr 37/2024.
   PDFproj. nr 37-2024.pdf (87,64KB)
  2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. - proj. nr 39/2024.
   PDFproj. nr 39-2024.pdf (148,93KB)
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. - proj. nr 40/2024.
   PDFproj. nr 40-2024.pdf (90,90KB)
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. - proj. nr 5/2024.
  PDFproj. nr 5-2024.pdf (121,08KB)
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. - proj. nr 9/2024.
  PDFproj. nr 9-2024.pdf (104,23KB)
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. - proj. nr 10/2024.
  PDFproj. nr 10-2024.pdf (135,25KB)
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy komórki gospodarczej będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 12/2024.
  PDFproj. nr 12-2024.pdf (88,71KB)
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. - proj. nr 24/2024.
  PDFproj. nr 24-2024.pdf (133,61KB)
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. - proj. nr 25/2024.
  PDFproj. nr 25-2024.pdf (97,39KB)
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy. - proj. nr 6/2024 wraz z AUTOPOPRAWKĄ
  PDFproj. nr 6-2024.pdf (105,94KB)
  PDFAUTOPOPRAWKA do proj. nr 6-2024.pdf (28,88KB)
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. - proj. nr 7/2024.
  PDFproj. nr 7-2024.pdf (70,89KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy - proj. nr 35/2024.
   PDFproj. nr 35-2024.pdf (87,96KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy - proj. nr 38/2024.
   PDFproj. nr 38-2024.pdf (81,30KB)
 21. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy. - proj. nr 8/2024.
  PDFproj. nr 8-2024.pdf (83,10KB)
 22. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy. - proj. nr 14/2024.
  PDFproj. nr 14-2024.pdf (73,82KB)
 23. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy. - proj. nr 22/2024.
  PDFproj. nr 22-2024.pdf (72,78KB)
 24. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy. - proj. nr 23/2024.
  PDFproj. nr 23-2024.pdf (84,00KB)
 25. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 15/2024
  PDFproj. nr 15-2024.pdf (148,87KB)
 26. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na 2024 r.- proj. nr 16/2024.
  PDFproj. nr 16-2024.pdf (100,90KB)
 27. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na 2024 r.- proj. nr 17/2024.
  PDFproj. nr 17-2024.pdf (78,75KB)
 28. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na 2024 r.- proj. nr 18/2024.
  PDFproj. nr 18-2024.pdf (68,27KB)
 29. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na 2024 r.- proj. nr 19/2024.
  PDFproj. nr 19-2024.pdf (90,57KB)
 30. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na 2024 r.- proj. nr 20/2024.
  PDFproj. nr 20-2024.pdf (80,38KB)
 31. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” nr naboru: FEPK.07.03-IP.01-0001/23 w ramach Priorytetu 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w zakresie zawiązania partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie ul. A.S. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów w ramach konkursu FEPK.07.03-IP.01-0001/23 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach działania 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. – proj. nr 21/2024.
  PDFproj. nr 21-2024.pdf (130,74KB)
 32. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe świadczone w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanego przez Gminę Miejską Przemyśla oraz zasad odpłatności i wysokości opłat dodatkowych. – proj. nr 26/2024
  PDFproj. nr 26-2024.pdf (132,81KB)
  PDFUchwała Nr 170.2022.pdf (714,75KB)
 33. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok. - proj. nr 28/2024
  PDFproj. nr 28-2024.pdf (79,15KB)
 34. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok. - proj. nr 29/2024
  PDFproj. nr 29-2024.pdf (128,87KB)
 35. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok. - proj. nr 30/2024
  PDFproj. nr 30-2024.pdf (95,03KB)
 36. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok. - proj. nr 31/2024
  PDFproj. nr 31-2024.pdf (88,97KB)
 37. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok. - proj. nr 32/2024
  PDFproj. nr 32-2024.pdf (110,77KB)
 38. Wystąpienia radnych.
 39. Zakończenie obrad.