Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 14 lutego 2024 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

            Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 14 lutego 2024 r. ogłoszone zostały przetargi i rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl:

  1. rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr 268/2 o powierzchni 0,0020 ha, nr 269/2 o powierzchni 0,0031 ha, nr 276 o powierzchni 0,0048 ha oraz nr 281 o powierzchni 0,0133 ha, wszystkie w obrębie 205 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bielskiego w Przemyślu – godzina 9:30,
  2. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego ½ niewydzieloną część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 470 o powierzchni 0,0576 ha w obrębie  214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Mikołaja Gomółki 3 w Przemyślu  – godzina 10:00,
  3. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 82/1 o powierzchni 0,40 ha w obrębie  0009 Mielnów, położonej w Mielnowie, gminie Krasiczyn – godzina 10:30.

              Przetargi i rokowania odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów i rokowań można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl, lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta