Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bielskiego

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.36.2022                                                     Przemyśl, dnia 11 stycznia 2024 r.

INFORMACJA

Na dzień 3 stycznia 2024 r. zostały ogłoszone i zorganizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 268/2 o powierzchni 0,0020 ha i działka nr 269/2 o powierzchni 0,0031 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00099350/8, działka nr 276 o powierzchni 0,0048 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00038880/7 oraz działka nr 281 o powierzchni 0,0133 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00044450/9, wszystkie w obrębie 205 m. Przemyśla, położonej przy ul. Marcina Bielskiego w Przemyślu.

Cena wywoławcza została określona na kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Z uwagi na fakt, iż w terminie określonym w ogłoszeniu o rokowaniach tj. do dnia 28 grudnia 2023 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie udziału w rokowaniach – rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta