Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko Nr 4/2023 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Przemyśla na rok 2024 środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla

Stanowisko Nr 4/2023
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Przemyśla na rok 2024 środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) -  Rada Miejska w Przemyślu

§ 1

Rada Miejska w Przemyślu stoi na stanowisku, że należy zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe w przyszłorocznym budżecie Miasta Przemyśla, które będą przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla.

Wnioskodawcy uważają, że istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2024 rok, nie tylko w zakresie uwzględnienia wzrostu płacy minimalnej od dnia 1 stycznia 2024 roku, ale utrzymania wysokości płac na takim poziomie, który pozwoli na odpowiedni wzrost wynagrodzeń powyżej ustawowej wysokości najniższego wynagrodzenia.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, że podwyżka płac, która nastąpi od przyszłego roku powinna dotyczyć wszystkich pracowników już od 1 stycznia 2024 roku.

Odpowiedni poziom płac w administracji samorządowej Miasta Przemyśla jest potrzebny do systemu motywacji pracowników oraz efektywnego działania, co w efekcie powinno przekładać się na utrzymanie odpowiedniego poziomu usług publicznych.

§ 2

Rada Miejska w Przemyślu uważa, że kształtowanie się wzrostu wynagrodzeń, jak i cały w/w proces powinien przebiegać w konsultacji, a także porozumieniu z przedstawicielami Związków Zawodowych i pracowników Urzędu Miasta.

§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu do przekazania niniejszego stanowiska Prezydentowi Miasta Przemyśla i Związkom Zawodowym, które działają w urzędzie i jednostkach organizacyjnych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFStanowisko Nr 4.pdf (98,02KB)