Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 645/2023 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28-12-2023 w sprawie wdrożenia Strategii Partycypacji Społecznej

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. ze zm. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego i jednostkach organizacyjnych Miasta wdrożenie Strategii Partycypacji Społecznej, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Koordynatorem wdrożenia Strategii Partycypacji Społecznej jest Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.
§ 3. Do zadań Koordynatora należy w szczególności wsparcie merytoryczne jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 objętych wdrożeniem oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród zainteresowanych podmiotów.
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 370/2023 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie pilotażowego wdrożenia Strategii Partycypacji Społecznej.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

PDFZalacznik1 6452023.pdf (723,20KB)