Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

CXIX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad w dn. 21.12.2023 r.

Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady


CXIX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2023-12-21, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18 I piętro Urzędu Miejskiego

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Przemyśla studentom Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.
  PDFWręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Przemyśla studentom Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.pdf (26,02KB)
 3. Przyjęcie Protokołów: nr CXV z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 21.11.2023 r. oraz nr CXVI z Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.11.2023 r.
  PDFProtokół nr CXV z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 21.11.2023 r.pdf (80,28KB)
  PDFProtokół nr CXVI z Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.11.2023 r.pdf (517,99KB)
 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 193/2023.
  PDFproj. nr 193-2023.pdf (531,87KB)
  PDFOPINIA RIO o projekcie w sprawie uchwalenia WPF M. Przemyśla na lata 2024-2037.pdf (285,40KB)
 6. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok – proj. nr 192/2023 wraz z AUTOPOPRAWKĄ.
   PDFproj. nr 192-2023.pdf (5,02MB)
   PDFAUTOPOPRAWKA do proj. nr 192-2023.pdf (62,87KB)
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
   PDFOPINIA RIO o projekcie uchwały budzetowej GMP na 2024 rok.pdf (151,55KB)
   PDFOPINIA RIO o możliwości sfinansowania deficytu budzetu.pdf (140,54KB)
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
   PDFOpinia KBF ws. uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (85,56KB)
  4. dyskusja,
  5. głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
  6. podjęcie uchwały budżetowej wraz z AUTOPOPRAWKĄ.
   PDFproj. nr 192-2023.pdf (5,02MB)
   PDFTryb pracy nad projektem uchwały budżetowej.pdf (1,86MB)
   PDFAutopoprawka do proj. nr 192.2023.pdf (64,89KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu - proj. nr 216/2023.
  PDFproj. nr 216.2023.pdf (84,55KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 215/2023.
  PDFproj. nr 215.2023.pdf (71,90KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - proj. nr 230/2023.
   PDFproj. nr 230-2023.pdf (85,26KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków. które nie wygasają z upływem 2023 roku - proj. nr 231/2023 wraz z AUTOPOPRAWKĄ.
   PDFproj. nr 231-2023.pdf (143,89KB)
   PDFAUTOPOPRAWKA do proj. nr 231-2023.pdf (76,15KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - proj. nr 234/2023.
   PDFproj. nr 234-2023.pdf (92,13KB)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - proj. nr 236/2023.
   PDFproj. nr 236-2023.pdf (83,89KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego na rok 2024 pn. "Prowadzenie sklepu społecznego" - proj. nr 205/2023.
  PDFproj. nr 205.2023.pdf (337,38KB)
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na lata 2022 - 2025 - proj. nr 206/2023
  PDFproj. nr 206.2023.pdf (621,51KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego " Teleopieka dla potrzebujących seniorów 65+ z terenu Miasta Przemyśla na 2024 rok". - proj. nr 208/2023 wraz z AUTOPOPRAWKĄ.
  PDFproj. nr 208.2023.pdf (404,63KB)
  PDFAUTOPOPRAWKA do proj. nr 208-2023.pdf (90,07KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu. - proj. nr 209/2023.
  PDFproj. nr 209.2023.pdf (128,76KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 217/2023. wraz z AUTOPOPRAWKĄ.
  PDFproj. nr 217.2023.pdf (130,97KB)
  PDFAUTOPOPRAWKA do proj. nr 217-2023.pdf (53,52KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 218/2023.
  PDFproj. nr 218.2023.pdf (209,57KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Niepodległości" proj. nr 203/2023
  PDFproj. nr 203.2023.pdf (8,65MB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto III" - proj. nr 227/2023.
   PDFproj. nr 227-2023.pdf (1,20MB)
   PDFzałącznik graficzny do proj. nr 227-2023 - mapa mpzp STARE MIASTO III.pdf (295,24KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Katedra" - proj. nr 228/2023
   PDFproj. nr 228-2023.pdf (1,32MB)
   PDFzałącznik graficzny do proj. nr 228-2023 - mapa mpzp KATEDRA.pdf (332,53KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Seminarium" - proj. nr 229/2023
   PDFproj. nr 229-2023.pdf (1,08MB)
   PDFzałącznik graficzny do proj. nr 229-2023 - mapa mpzp SEMINARIUM.pdf (289,08KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy - proj. nr 219/2023.
  PDFproj. nr 219.2023.pdf (119,06KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy - proj. nr 244/2023.
   PDFproj. nr 244-2023.pdf (75,31KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy - proj. nr 245/2023.
   PDFproj. nr 245-2023.pdf (73,12KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy - proj. nr 246/2023.
   PDFproj. nr 246-2023.pdf (77,89KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy - proj. nr 223/2023.
  PDFproj. nr 223.2023.pdf (106,33KB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy - proj. nr 224/2023.
  PDFproj. nr 224.2023.pdf (137,17KB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy - proj. nr 225/2023.
  PDFproj. nr 225.2023.pdf (102,51KB)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy - proj. nr 220/2023.
  PDFproj. nr 220.2023.pdf (131,20KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy budynku użytkowego będącego w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 232/2023.
   PDFproj. nr 232-2023.pdf (124,23KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 233/2023.
   PDFproj. nr 233-2023.pdf (79,83KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - proj. nr 238/2023.
   PDFproj. nr 238-2023.pdf (82,92KB)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - proj. nr 241/2023.
   PDFproj. nr 241-2023.pdf (103,22KB)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - proj. nr 242/2023.
   PDFproj. nr 242-2023.pdf (104,50KB)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - proj. nr 243/2023.
   PDFproj. nr 243-2023.pdf (92,88KB)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - proj. nr 247/2023.
   PDFproj. nr 247-2023.pdf (82,91KB)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy - proj. nr 221/2023.
  PDFproj. nr 221.2023.pdf (195,93KB)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy - proj. nr 222/2023.
  PDFproj. nr 222.2023.pdf (139,80KB)
  1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 46/2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty - proj. nr 237/2023.
   PDFproj. nr 237-2023.pdf (122,04KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej - proj. nr 239/2023.
   PDFproj. nr 239-2023.pdf (57,24KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - proj. nr 240/2023.
   PDFproj. nr 240-2023.pdf (52,74KB)
 23. Wystąpienia radnych.
 24. Zakończenie obrad.