Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

CXVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady


CXVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2023-11-24, godz. 09:00 w w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie Protokołów: nr CXIII z Sesji Rady Miejskiej z dnia 27.10.2023 r. oraz nr CXIV z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 03.11.2023 r.
  PDFProtokół nr CXIII z Sesji Rady Miejskiej z dnia 27.10.2023 r.pdf (577,54KB)
  PDFProtokół Nr CXIV z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 03.11.23 r.pdf (109,07KB)
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rady – proj. nr 180/2023.
  PDFproj. nr 180-2023.pdf (48,03KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 181/2023.
  PDFproj. nr 181-2023.pdf (213,77KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 182/2023.
  PDFproj. nr 182-2023.pdf (161,55KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 183/2023.
  PDFproj. nr 183-2023.pdf (152,71KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 188/2023.
  PDFproj. nr 188-2023.pdf (99,01KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 198/2023.
  PDFproj. nr 198-2023.pdf (98,56KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 199/2023.
  PDFproj. nr 199-2023.pdf (186,57KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Pomocy "Złota Rączka dla Przemyskich Seniorów 70+ i osób niepełnosprawnych 50+ na rok 2024. - proj. nr 184/2023.
  PDFproj. nr 184-2023.pdf (245,26KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kosztu za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. - proj. nr 194/2023.
  PDFproj. nr 194-2023.pdf (83,35KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 oraz określenia zasad zwrotu poniesionych na ten cel wydatków i określenia warunków odpłatności za udzieloną pomoc - proj. nr 195/2023.
  PDFproj. nr 195-2023.pdf (146,14KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla na lata 2024 - 2028" - proj. nr 196/2023.
  PDFproj. nr 196-2023.pdf (276,06KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 185/2023.
  PDFproj. nr 185-2023.pdf (81,47KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 186/2023.
  PDFproj. nr 186-2023.pdf (79,18KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 187/2023.
  PDFproj. nr 187-2023.pdf (87,88KB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2024 r. wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi na terenie miasta Przemyśla i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. - proj. nr 189/2023.
  PDFproj. nr 189-2023.pdf (158,61KB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 190/2023.
  PDFproj. nr 190-2023.pdf (199,70KB)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 191/2023.
  PDFproj. nr 191-2023.pdf (142,50KB)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl służebnością gruntową izolacji termicznej budynku praz służebnościami gruntowymi przechodu i przejazdu - proj. nr 197/2023.
  PDFproj. nr 197-2023.pdf (425,23KB)
  PDFzałącznik graficzny do proj. nr 197-2023.pdf (95,17KB)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 - proj. nr 200/2023.
  PDFproj. nr 200-2023.pdf (578,25KB)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla. proj. nr 201/2023.
  PDFproj. nr 201-2023.pdf (57,51MB)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wzgórze Zamkowe". proj. nr 202/2023.
  PDFproj. nr 202-2023.pdf (1,05MB)
  PDFzałącznik graficzny do proj. nr 202-2023 mpzp Wzgórze Zamkowe.pdf (424,67KB)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Niepodległości". proj. nr 203/2023.
  PDFproj. nr 203-2023.pdf (8,65MB)
  PDFzałącznik graficzny do proj. nr 203-2023 mpzp Plac Niepodległości.pdf (1,30MB)
 26. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za III kwartał 2023 rok.
  PDFSprawozdanie z realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za III kwartał 2023 rok.pdf (1 015,46KB)
 27. Wystąpienia radnych.
 28. Zakończenie obrad.