Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora - wieloosobowe stanowisko ds. przesyłek przychodzących w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

OR.2110.9.39.2023

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko podinspektora –

wieloosobowe stanowisko ds. przesyłek przychodzących

w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

(1 etat)

 

 Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.) informuję, że nabór na w/w stanowisko wygrała Pani Aldona Kiełt  zamieszkała w Przemyślu.

Uzasadnienie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, tj. podinspektora – wieloosobowe stanowisko ds. przesyłek przychodzących w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Przemyślu został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Przemyśla w 27 września 2023 r., przy czym termin do składania ofert został wyznaczony do 10 października 2023 r. Na w/w stanowisko wpłynęło 32 oferty.

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 12 października 2023 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym – oferty 23 kandydatów spełniły wymagania. W związku z tym kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się 25 października 2023 r. Na rozmowę kwalifikacyjną stawiło się 22 kandydatów. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydata –  Pani Aldona Kiełt uzyskała 117 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się na stanowisko podinspektora – wieloosobowe stanowisko ds. przesyłek przychodzących w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w dniu 25 października  2023 r. wynosił 120 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, ze Pani Aldona Kiełt wygrała konkurs na stanowisko podinspektora – wieloosobowe stanowisko ds. przesyłek przychodzących w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ponieważ spełniła wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała liczbę punktów przewyższającą 50 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 117 punktów, podczas gdy wymagane było 60 punktów (50 procent). Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pani Aldony Kiełt na w/w stanowisko.

 

Przewodniczący Komisji 

            Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta Przemyśla

 

Przemyśl, 30 października 2023 r.