Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie wojewody o wydaniu decyzji 1_7_23

WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

I-IV.746.1.7.2023

Rzeszów, 2023-10-09


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),

zawiadamiam

że na wniosek złożony przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 9 października 2023 r. decyzja Nr 1/7/23, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

"Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia nr 417 z pomieszczenia konferencyjno-wykładowego na pomieszczenia biurowe, zlokalizowanego w budynku nr 33 na terenie kompleksu zamkniętego koszarowego BiOSG na działce nr 1048 obręb 207 przy ul. Mickiewicza 34 w Przemyślu" w gminie miejskiej Przemyśl, powiecie miasto Przemyśl, województwie podkarpackim.

W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 358 Wydziału Infrastruktury, w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z treścią ww. decyzji codziennie w godzinach od 11:00 do 14:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu 17 867 13 58.


Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Krzysztof Sopel
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik: PDFobwieszczenie wojewody o wydaniu decyzji 1_7_23.pdf (4,67MB)