Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Wyszyńskiego - działki nr 2918/19 i nr 2918/18

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.41.1.2022                                                    Przemyśl, dnia 12 października 2023 r.

INFORMACJA

Na dzień 4 października 2023 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w rejonie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przemyślu, oznaczona jako działka nr 2918/19 o powierzchni 0,1024 ha oraz działka nr 2918/18 o powierzchni 0,0015 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 niewydzieloną część w działce nr 462/2 o powierzchni 0,0095 ha, działce nr 2918/7 o powierzchni 0,0564 ha i działce nr 2920/9 o powierzchni 0,0087 ha, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00109773/3, wszystkie w obrębie 202 m. Przemyśla.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została określona w wysokości 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Do udziału w przetargu została dopuszczona jedna osoba, która w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 26 września 2023 r., wpłaciła wadium w kwocie 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) brutto.

Z uwagi na fakt, iż osoba dopuszczona do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym nie przystąpiła do przetargu, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta