Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

TBS Sp. z o.o. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Zimowe utrzymanie dróg i parkingów osiedlowych”

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zimowe utrzymanie dróg i parkingów osiedlowych” oraz uzupełniania skrzyń mieszanką piaskowo-solną w okresie listopad 2023 r. do kwiecień 2024 r.

Zapytanie dotyczy realizacji usługi zimowego utrzymania dróg i parkingów osiedlowych, oraz uzupełniania skrzyń mieszanką piaskowo solną zlokalizowanych przy:

 • ul. Równa 1, 2
 • ul. Brudzewskiego 14
 • ul. Rosłońskiego 11, 7, 7A, 5, 5A, 5B
 • ul. Wysockiego 24

oraz na terenie Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez TBS sp. z o. o. zlokalizowanych przy:

 • Moniuszki/Tarnawskiego 2/4/6 (zimowe utrzymanie wjazdów do garaży oraz uzupełnianie skrzyń mieszanką piaskowo-solną)
 • Brudzewskiego 12 (zimowe utrzymanie wjazdu do garażu oraz drogi i parkingu, uzupełnianie skrzyń mieszanką piaskowo-solną)
 • Wysockiego 24P (zimowe utrzymanie dróg i parkingów osiedlowych, wjazdów do garaży oraz uzupełnianie skrzyń mieszanką piaskowo – solną).

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje:

 1. Odśnieżanie, usuwanie lodu, posypywanie piaskiem z solą dróg osiedlowych, parkingów oraz wjazdów do garaży.
 2. Oferent zobowiązany jest do podania ceny brutto za jedną roboczogodzinę wykonanej usługi:
 1. Praca ciągnika przy odśnieżaniu
 2. Praca ciągnika przy odśnieżaniu i posypywaniu mieszanką piaskowo - solną (materiał oferenta).
 3. Uzupełnianie skrzyń mieszanką piaskowo – solną. Cenę należy skalkulować przy uwzględnieniu robocizny i materiału za 1 tonę.

Cena podana w ofercie nie może ulec zmianie w okresie objętym umową.

Szczegółowych informacji udziela główny specjalista P. Józef Różycki, tel. 509 027 495, w godz. od 1100 do 1300.

Miejsce składania ofert: siedziba spółki TBS Przemyśl, ul. Równa 2.

Termin składania ofert: 18.10.2023 r. do godz 1000.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i danymi adresowymi wykonawcy, nazwą zamawiającego oraz tytułem zamówienia. Oferty nie spełniające ww. wymogów oraz złożone po terminie nie biorą udziału w dalszym postępowaniu.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.10.2023 r. o godz. 1100 w siedzibie spółki.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych ustnych negocjacji.

Pliki do pobrania: PDFOdśnieżanie 2023 r TBS.pdf (638,32KB)