Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Mielnowie

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.16.2.2023                                                                                  Przemyśl, dnia 5 października 2023 r.

INFORMACJA

Na dzień 27 września 2023 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka 82/1 o powierzchni 0,40 ha w obrębie 0009 Mielnów, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00045359/8, położonej w Mielnowie, gminie Krasiczyn.

Cena wywoławcza nieruchomości została określona na kwotę 49 000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) brutto, podatek VAT zwolniony.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla przetargu ustnego nieograniczonego – w ustalonym terminie do dnia 19 września 2023 r. nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta