Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bielskiego - działki nr 268/2, 269/2, 276 i 281

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.36.2022                                                     Przemyśl, dnia 28 września 2023 r.

INFORMACJA

Na dzień 20 września 2023 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 268/2 o powierzchni 0,0020 ha i działka nr 269/2 o powierzchni 0,0031 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00099350/8, działka nr 276 o powierzchni 0,0048 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00038880/7 oraz działka nr 281 o powierzchni 0,0133 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00044450/9, wszystkie w obrębie 205 m. Przemyśla, położonej przy ul. Marcina Bielskiego w Przemyślu.

Cena wywoławcza została określona na kwotę 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego – w ustalonym terminie do dnia 12 września 2023 r. nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta