Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 461/2023 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27-09-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznych strukturjednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm.

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 290/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw z późn. zm. załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

PDFZalacznik1 4612023.pdf (213,75KB)