Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 460/2023. Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26-09-2023 w sprawie przeglądu procesu zarządzania rozwojem w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Polecam przeprowadzenie przeglądu procesu zarządzania rozwojem w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w zakresie: planowania rozwoju, doskonalenia usług publicznych i przygotowania instytucjonalnego do skutecznego zarządzania rozwojem
§ 2. Przegląd przeprowadzony zostanie metodą OECD (SAT) z wykorzystaniem narzędzia eSAT Związku Miast Polskich dostępnego pod adresem: https:/www.samoocena.monitorrozwoju.pl/ i posłuży do dokonaniu kompleksowego przeglądu następujących elementów: procesu zarządzania strategicznego; sposobu świadczenia usług publicznych; organizacji wewnętrznej miasta. Celem przeglądu jest uzyskanie syntetycznej oceny sprawności strategicznego zarządzania rozwojem. Dokonana analiza i jej wyniki pozwolą wskazać pożądane kierunki zmian bazując na dobrych praktykach krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
§ 3. Na koordynatora przeglądu wyznaczam Ryszardę Gnus Głównego Specjalistę w Wydziale Organizacyjnym.
§ 4. Do zadań koordynatora należy w szczególności:
1. Uruchomienie samooceny w eSEAT.
2. Dokonanie analizy kwestionariuszy samooceny z wykorzystaniem podglądu do zbiorczych wyników samoocen indywidualnych.
3. Przeprowadzenie samooceny miasta i ustalenie jej wyniku końcowego.
4. Sformułowanie propozycji działań doskonalących.
5. Zorganizowanie spotkań z zespołem ds. samooceny.

§ 5. Powołuję zespół do ds. przeglądu w składzie:
1. Dariusz Łapa-Sekretarz Miasta.
2. Beata Bielecka- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.
3. Monika Czuryk-Skarbnik Miasta.
4. Lucyna Pluta -Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
5. Karol Wilk- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
6. Marian Baran-Kierownik Biura Zamówień Publicznych.
7. Witold Wołczyk-Wydział Promocji i Kultury.
8. Rafał Porada-Kierownik Biura Informatycznego.
9. Gnus Ryszarda – Wydział Organizacyjny.
10. Marcin Bobko- Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

§ 6. Do zadań zespołu należy:
1. Wypełnienie przez poszczególnych członków Zespołu kwestionariuszy ocen indywidualnych w eSAT.
2. Udział w spotkaniach Zespołu ds. samooceny.
3. Przygotowanie, w oparciu o propozycje działań doskonalących planu doskonalenia procesu zarządzania rozwojem.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun