Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko Nr 1/2023 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji recyklingu organicznego przy ul. Piastowskiej 22 w miejscowości Przemyśl”.

Stanowisko Nr 1/2023
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

 

w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji recyklingu organicznego przy ul. Piastowskiej 22 w miejscowości Przemyśl”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z póź. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

§ 1

Rada Miejska w Przemyślu wyraża stanowczy sprzeciw dotyczący rozpoczęcia inwestycji pn. „Budowa instalacji recyklingu organicznego przy ul. Piastowskiej 22
w miejscowości Przemyśl”. Szczególnie biorąc pod uwagę głosy Mieszkańców, którzy
w sposób zdeterminowany oraz stanowczy są przeciwni w/w budowie z obawy o swoje bezpieczeństwo i zdrowie – jako Radni Rady Miejskiej w Przemyślu popieramy protestujących Mieszkańców w obszarze planowanej inwestycji.

Mieszkańcy uważają, że budowa tego typu instalacji w tym miejscu negatywnie wpłynie na środowisko naturalne i bytowe mieszkańców naszego miasta oraz okolicznych terenów. Ponadto – Mieszkańcy są przekonani, że projektowane przedsięwzięcie będzie miało negatywny wpływ na całe środowisko przyrodnicze: faunę, florę, wody powierzchniowe
i podziemne, klimat, dobra materialne, krajobraz, co skutkuje negatywnym wpływem na ludzi i ich domostwa.

Biorąc pod uwagę pismo z dnia 08.08.2023 r. jakie wszyscy radni otrzymali od mieszkańców wraz z setkami podpisów wraz z zaangażowaniem Zarządów Osiedli, należy przerwać przygotowanie tej inwestycji, przeprowadzić konsultacje społeczne, poddać to dokładnej analizie opartej na przeprowadzonych badaniach, a przede wszystkim należy wziąć pod uwagę czynnik społeczny i ich potrzeby.

Biorąc pod uwagę głos Mieszkańców, a przede wszystkim fakt, że nikt wcześniej ze społecznością lokalną na ten temat nie rozmawiał i nie przedstawiał zakresu inwestycji,
a także nie omawiał jej ewentualnej szkodliwości i obciążenia dla warunków bytowych osób mieszkających w okolicy przy planowanej budowie recyklingu organicznego - spowodowało to wiele wątpliwości, podejrzeń i zapytań. Dlatego jako Radni Rady Miejskiej jesteśmy przeciwni takiej inwestycji, która również dla nas jest jedną wielką niewiadomą i nie gwarantuje bezpieczeństwa dla Mieszkańców w rzeczonym obszarze, a także dla zdrowia ogółu społeczeństwa miasta Przemyśla i ich codziennego funkcjonowania np. ze względu na fetor, zanieczyszczenie powietrza, przedostawanie się związków chemicznych  bezpośrednio do wód gruntowych.

Powyższa sprawa nie dotyczy tylko Mieszkańców okolicznych domów, ale może być skierowana do większej części społeczności, a w sytuacjach krytycznych nawet całego miasta, np. w przypadku nieprzewidzianych sytuacji takich jak pożaru składowiska odpadów, recyklingu. Dlatego prosimy o skrupulatne przeanalizowanie całej sytuacji w oparciu
o dokładne badania specjalistyczne i wnosimy o wzięcie pod uwagę głosu Mieszkańców, którzy martwią się o jakość życia i wpływ planowanej inwestycji na zdrowie, żywność, uprawy. My, jako Radni Rady Miejskiej w Przemyślu, jesteśmy zobowiązani do wsłuchania się w głos Mieszkańców i dołożenia wszelkich starań do wspierania ich w sytuacjach trudnych, do których omawiana inwestycja bez wątpienia należy.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu do przekazania niniejszego stanowiska Prezydentowi Miasta Przemyśla, Dyrekcji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFStanowisko Nr 1.2023.pdf (638,95KB)