Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

CXI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


CXI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2023-09-08, godz. 09:00
w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego


Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie Protokołów: nr CVII z Sesji Rady Miasta z dnia 19 czerwca 2023 r. , Nr CVIII z Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2023 r. , Nr CIX Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta z dnia 25 lipca 2023 r. oraz Nr CX z Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta z dnia 29.08.23 r.
  PDFProtokół nr CVII z Sesji Rady Miasta z dnia 19 czerwca 2023 r.pdf (838,69KB)
  PDFProtokół Nr CVIII z Sesji nadzwyczajnej z dnia 30.06.23 r.pdf (136,10KB)
  PDFProtokół Nr CIX z Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta z dnia 25 lipca 2023 r.pdf (134,43KB)
  PDFProtokół Nr CX z Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta z dnia 29.08.2023 r.pdf (175,37KB)
 3. Wystąpienie Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu - Pana Rafała Kijanki w sprawie przedstawienia koncepcji utworzenia nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ wraz z Centrum Symulacji i Szkoleń Ratunkowych.
 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2023 - 2030. - proj. nr 112/2023
  PDFproj. nr 112-2023.pdf (5,16MB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników - proj. nr 138/2023.
   PDFproj. nr 138-2023.pdf (71,38KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu - proj. nr 139/2023.
   PDFproj. nr 139-2023.pdf (59,66KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu - proj. nr 140/2023.
   PDFproj. nr 140-2023.pdf (60,30KB)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu - proj. nr 141/2023.
   PDFproj. nr 141-2023.pdf (56,32KB)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu - proj. nr 142/2023.
   PDFproj. nr 142-2023.pdf (57,60KB)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu - proj. nr 143/2023.
   PDFproj. nr 143-2023.pdf (60,41KB)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych - proj. nr 144/2023.
   PDFproj. nr 144-2023.pdf (375,27KB)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 145/2023.
   PDFproj. nr 145-2023.pdf (153,85KB)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 146/2023.
   PDFproj. nr 146-2023.pdf (84,49KB)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2023 roku. - proj. nr 130/2023
  PDFproj. nr 130-2023.pdf (610,37KB)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Przemyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. - proj. nr 131/2023
  PDFproj. nr 131-2023.pdf (326,52KB)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla. - proj. nr 117/2023
  PDFproj. nr 117-2023.pdf (73,00KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego - proj. nr 118/2023
  PDFproj. nr 118-2023.pdf (122,20KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 119/2023
  PDFproj. nr 119-2023.pdf (94,09KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 120/2023
  PDFproj. nr 120-2023.pdf (135,96KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 121/2023
  PDFproj. nr 121-2023.pdf (100,23KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 122/2023
  PDFproj. nr 122-2023.pdf (123,41KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 129/2023
  PDFproj. nr 129-2023.pdf (134,91KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 125/2023
  PDFproj. nr 125-2023.pdf (162,46KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 126/2023
  PDFproj. nr 126-2023.pdf (182,39KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 127/2023
  PDFproj. nr 127-2023.pdf (124,86KB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 135/2023
  PDFproj. nr 135-2023.pdf (140,63KB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 136/2023
  PDFproj. nr 136-2023.pdf (165,81KB)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu wprowadzającego zasady udzielania dotacji celowych w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2023-2026 oraz Regulaminu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 132/2023
  PDFproj. nr 132-2023.pdf (3,25MB)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 r. - proj. nr 133/2023
  PDFproj. nr 133-2023.pdf (67,58KB)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 r. - proj. nr 134/2023
  PDFproj. nr 134-2023.pdf (65,73KB)
 23. Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I i II kwartał za 2023 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I - II kwartał 2023 r.pdf (573,64KB)
 24. Wystąpienia radnych.
 25. Zakończenie obrad.
Kategorie strony: Rada Miejska